Hišna cerkev (PDF)

Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu,
tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20)


Besedno bogoslužje
na praznik Jezusovega krsta

Danes obhajamo praznik Jezusovega krsta.
Z njim se konča božični čas.
Odslej je naša pozornost usmerjena na odraslega Jezusa in njegovo delovanje.
Da bi vse to prav razumeli, nam Bog daje odločilno razlago:
Jezus ni samo izreden človek.
On je njegov ljubljeni Sin, nad katerim ima veselje.

Praznik Jezusovega krsta je povezan s praznikom Gospodovega razglašenja,
ki je 6. januarja, saj je Bog med krstom v Jordanu izpričal,
da je Jezus njegov ljubljeni sin.
Evangelist Matej Jezusov krst v reki Jordan opisuje kot eno od Božjih razodetij:
»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje« (prim. Mt 3,17).
Krst v Jezusovem življenju predstavlja prelomnico,
ki ločuje njegovo zasebno in skrito življenje od javnega delovanja.
Pred krstom je Jezus živel neopazno,
o čemer pričajo tudi skopi svetopisemski zapisi.
Po krstu pa je začel javno delovati: poklical je prve apostole, oznanjal svoj nauk,
delal čudeže in ozdravljal bolne, o čemer poročajo evangeljska besedila.

več na:

* katoliska-cerkev.si

* druzina.si

* svetniki.org

* kath-kirche-kaernten.at