Sveta
Estera
kraljica
 

 

           
         
 
 
 
Ime Estera izhaja iz svetopisemskega imena Ester, ki je perzijskega izvora z nekdanjim pomenom »zvezda«. V vulgati se ime glasi Esther, v grščini (Esther). Ustrezno slovensko ime je Zvezda, obstaja pa še ime Stela, ki izhaja iz latinskega imena stella »zvezda«.
Ž: Ester, Esterina, Esterka, Esther, Esti, Estika
 
485-465 pr. Kr.
 
 
 
Pred kongregacijo
   

 

   
 

 

*
*
*
*
*