ljudska pobožnost šmarnice
 

 

Sveti
Filip
apostol
 

 

        Peter in Andrej  
         
kiparjev in slaščičarjev, klobučarjev
 
ostareli bradati moški, ki drži košarico hlebcev in križ, ki je pogosto v obliki črke T; križan na visokem križu;
ko drži hlebce in ribe;z zmajem v bližini; s hlebčkom in knjigo;s kačo v bližini
Ime Filip izhaja iz latinskega imena Phillipus, to pa iz grškega(Fílippos) z nekdanjim pomenom »ljubitelj konj«. Grško ime je zloženo iz besed (filéo) v pomenu besede »ljubim, rad imam« in (híppos) »konj«
M: Lipe, Lipče
Ž: Fila, File, Filipa, Filipina, Filja, Filka
Filip, Vilppu, Filippo, Fülöp
 
kamnam do smrti, privezan na križ leta 80 v Hierapolisu, Frigija (blizu Pamukkaleja, Turčija)
 
 
Pred kongregacijo
   

 

   
 

 

*
*
*
*
*

 

Sveti
Jakob
apostol
 

 

        Jakob, Alfejev sin  
         
umirajočih, farmacevtov, kramarjev, mlinarjev, paštetarjev, strojarjev, lekarnarjev
 
s suknarskim kolom oz. kijem in s knjigo v roki
Jakob je svetopisemsko ime. Izhaja prek latinskega Jacobus in grškega (Jakob) iz hebrejskega Jaakób, katerega pomen ni zanesljivo pojasnjen. Največkrat ga povezujejo z besedo peta, hebrejsko Hákeb v pomenu besede »on drži za peto« ali »on sledi za kom«, ker se je očak Jakob rodil kot dvojček in se držal svojega brata Ezava za peto. V Svetem pismu Nove zaveze so omenjeni še trije Jakobi: Jožefov oče, dva apostola: Jakob Starejši in Jakob Mlajši.
M: Jak, Jaka, Jakec, Jaki, Jakov, Jakove, Jaša, Žak, Žaki
Ž: Jakoba, Jaki, Jakica, Jakobina, Jakovica, Jaša, Žaklin, Žaklina
Jacob, Jakob, Jakub, Jaakob, Jacques, Jakab, Giacomo, Jacobo, Tiago, Jakob, Jakov
 
leta 62 v Jeruzalemu
 
 
Pred kongregacijo
   

 

   
 

 

*
*
*
*
*