Sveta
Valtruda
redovnica
 

 

           
         
 
 
 
 
 
 
 
9. aprila 686 naravne smrti
 
 
Pred kongregacijo
   

 

   
 

 

*
*
*

 

Sveti
Hugo
škof
 

 

           
         
 
 
 
Ime Hugo v slovenščini izhaja od Nemcev. Ti ga razlagajo kot skrajšano obliko iz zloženih imen, ki se začenjajo z Hug-, npr. Hugbald, Hugbert, Hugold, Hugwin. Sestavina Hug- v teh imenih je iz starovisokonemške besede hugu v pomenu »im, razum, pamet«.
M: Hubert, Hugomir, Hugon, Ugo
 
 
730 v samostanu Jumieges v Franciji naravne smrti
 
 
Pred kongregacijo
   

 

   
 

 

*

 

Sveti
Demetrij Solunski
mučenec
 

 

           
         
križarjev
proti hudobnim duhovom
kot rimski častnik s sulico oz. kopjem, s ščitom in petimi vrtnicami v križu; kot mladenič v dolgi obleki s svetniškim sijem;skupaj s sv. Jurijem, na konju
Ime Demetrij lahko izhaja iz moškega osebnega imena Dimitrij ali pa iz latinskega imena Demetrius
Imena Dimitrij, Demetrij, Demitrij izhajajo iz grškega imena (Demetrios), ki je pomenilo »sin Demetre, boginje poljedelstva in rodovitnosti«. Samoglasnika i v imenu Dimitrij sta nastala iz starogrške ete (eta-) po itacizmu, to je branju ete z i-jem. V latinščini pa se ime glasi Demetrius
M: Demeter, Demetrij, Demko, Demo, Domiter, Mitja, Mitjan, Mitko, Mito
Ž: Demetrija, Dimitra, Dimitrija
Demetrius, Demetrios, Dimitri, Demetriusz, Demeter
3. stoletju v Solunu v Grčiji
okoli leta 306 v Sirmiju (v današnji Srbiji)
 
 
Pred kongregacijo
   

 

   
 

 

*
*
*
*